İzmir Kentsel Dönüşüm

 

Kentsel Dönüşüm Kanunu kapsamında (6306 sayılı Afet Riskli Yapıların Yenilenmesi ile ilgili Kanun) eski, deprem, dayanıksız, ekonomik ömrünü tamamlamış binalarınızı binadan sadece bir hak sahibinin T.C Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Lisanslı Şirketlerine başvurusu ile binanızı depreme dayanıklı, daha değerli, sosyal alanları olan, yaşanılabilir hale siz getirebilirsiniz.

Binanızı yenilerken Kentsel Dönüşüm Kredisi, Kentsel Dönüşüm Kira Yardımlarına ek olarak daire başı 20.000 TL bulan belediye, tapu, noter harç muafiyeti ile vergi avantajlarında da yararlanabilirsiniz.