Hizmetlerimiz

Faliyetlerimiz

Kentsel Dönüşüm Hizmetleri kapsamında yapıya ait taşıyıcı sistem laboratuvar çalışmalarını ve deprem risk analizi raporlarının oluşturulmasını ve akabinde dosyanızın çevre şehircilik bakanlığına sunularak dosyanızın bakanlıktaki takibini kapsamaktadır.

 

Yapı Güçlendirme Projelendirmesi, mevcut yapıya ait yapılacak olan laboratuvar çalışmalarının ardından yapı performans analizinin yapılarak yapıya uygun güçlendirme çözümlerinin oluşturulması ve projelendirilmesi, oluşturulan yapı güçlendirme projesinin ilgili belediyelerde onaylatılması. Laboratuvar Hizmetleri, mevcut yapıda röleve çalışması, beton numunesi(karot) alımı, yapı taşıyıcı sistemlerinde beton pas payı sıyırma ve röntgen yöntemleri ile donatı tespiti işlemleri, zemin etüdü çalışmalarını kapsamaktadır.

 

Yapı Performans Analizi, 6 Mart 2007 tarihinde yayınlanan Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkındaki Yönetmeliğin 7. Bölümü esas alınarak yapının modellenmesi ve performans analizinin yapılması. Uygulama Projeleri, yeni inşa edilecek yapılar için güvenli, ergonomik ve ekonomik projelerin hazırlanması ve ilgili belediyelerde ruhsatlandırılması.