Kentsel Dönüşüm Aşamaları

KENTSEL DÖNÜŞÜM AŞAMALARI

1 – RİSKLİ YAPI TESPİTİ İÇİN İLGİLİ BELEDİYEDEN MEVCUT PROJELERİN TEMİNİ
İlgili Belediye İmar Müdürlüğü’ne başvurularak arşivden mevcut binanıza ait statik – mimari projeler (var ise) temin edilir.

 

2 – RİSKLİ YAPI TESPİTİ İÇİN ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞINDAN LİSANSLI KURULUŞA BAŞVURU
Riskli Yapı Tespit Raporu almak için binaya ait (var ise) mevcut projeler, tapunuz, nüfus cüzdanı fotokopisi, Tapu Müd. den alınmış Bağımsız Bölüm Listesini gösterir belge(Tapu Kaydı) ile T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Lisanslı FER AY ANALİZ PROJE MÜHENDİSLİK’ e başvuru yapılır.

 

3 – LİSANSLI KURULUŞ TARAFINDAN RİSKLİ YAPI TESPİT RAPORUNUN HAZIRLANMASI
BAKANLIK Lisanslı Kuruluşu FER AY ANALİZ PROJE MÜHENDİSLİK’ in binanızda yapacağı teknik
inceleme, tespit ve çalışmalar sonucu binanız için Riskli Yapı Tespit Raporu hazırlanır.

 

4 – LİSANSLI KURULUŞ TARAFINDAN RİSKLİ YAPI TESPİT RAPORUNUZ BAKANLIĞA SUNULUR.
Hazırlanan Riskli Yapı Tespit Raporu Bakanlık Lisanslı Kuruluşu FER AY ANALİZ PROJE MÜHENDİSLİK
tarafından bağlı bulunduğunuz İl Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü’ne en geç yedi gün içinde sunulur.

 

5 – RİSKLİ YAPI TESPİT RAPORUNUZ BAKANLIK TARAFINDAN ONAYLANIR VE TAPU KÜTÜĞÜNÜZE RİSKLİ YAPI ŞERHİ KOYULUR
Bakanlık; Risk Yapı Tespit Raporunu 15 gün içinde inceleyerek onaylar. Rapor
sonucu binanız riskli ise Bakanlık Tapu Müd. bir yazı ile bina tapu kütüğüne
Riskli Yapı şerhi koyulur.

 

6 – KAT MALİKLERİNİN 2/3 ÇOĞUNLUĞU İLE BİNA ORTAK KARAR PROTOKOLÜ HAZIRLANIR
İlgili Tapu Müd.’ den tüm kat maliklerine Bakanlık Resmi Yazısı iletilir. (Resmi yazısının
size tebligatı ile 15 gün içinde İlgili Bakanlık İl Müdürlüğüne rapor için itiraz hakkınız bulunmaktadır.)
Resmi yazının size tebliğinden sonra binanız riskli ise 60 gün içinde bina maliklerinin en
az 2/3 (tapu hisse) çoğunluğu ile Bina Ortak Karar Protokolü hazırlanıp imzalanır.

 

7 – BİNANIZA AİT TÜM PROJELER FİRMAMIZ TARAFINDAN HAZIRLANIR VE İLGİLİ BELEDİYEDEN RUHSATLARI ALINIR
Binanın yeniden inşaatı veya güçlendirmesinin yapılması için yeni binanıza ait tüm projeler FER AY ANALİZ PROJE MÜHENDİSLİK tarafından hazırlanır ve belediyeden ruhsatlandırılır.

 

8 – KENTSEL DÖNÜŞÜM KREDİSİ VEYA KİRA YARDIMINDAN FAYDALANMA
Binanızın yeniden inşaatı veya güçlendirmesi için Bakanlık ile anlaşma sağlayan Bankalara  Kentsel Dönüşüm Kredisi için başvuruda bulunulur. (Kentsel dönüşüm kapsamında verilen kira yada yapım kredilerinden sadece biri kullanılabilir.)

 

9 – Kentsel Dönüşüm Kira Yardımı için Bakanlık İl Müdürlüğü’ ne başvurulur. Binanın bulunduğu ile göre kira yardımı miktarları değişmektedir. Kira yardımı geri ödemesiz ve 18 ay süre ile sınırlıdır.

 

10 – YENİ BİNANIN İNŞAATI
Binanın yeniden inşaatı ve güçlendirme uygulaması için kat maliklerinin ortak karar ile
seçeceği müteahhit – inşaat şirketi ile sözleşme yapılır ve yeni binanızın inşaatına başlanır. (Yeni binanızın inşaatı yapı denetim şirketleri ve kentsel dönüşüm kredisi kullandı iseniz bankaların uzmanları tarafından her aşamada denetlenir.)

 

11 – Yapımı tamamlanan binanız için bağlı olduğunuz belediyeden (Depreme dayanıklı, projesine uygun yapılmış, eksiksiz bina anlamına gelen) İSKANLI TAPULARINIZ alınır.